Kdo je Jiří Saharin Vondra?

O Saharinovi

"Neusilujte o nic, buďte prostě přítomni a ponořte se do záře života. Nechte se unášet proudem existence, jako list na hladině řeky, a užívejte si každou vlnu bez úzkosti z hledání cíle."

 • Učitel, průvodce, mentor

 • Léčitel

 • Badatel a veřejný mluvčí

 • Médium

 • Pekař a milovník života

Saharin se skupinou usmívajících se lidí v Zahradě živlů
 • 25

  let
  seberozvoje

 • 50+

  navštívených světových komunit

 • 100+

  uspořádaných kurzů

Přišel čas sdílet můj příběh

Po dlouhé době zrání a intenzivního studia života jsem vyslyšel silné volání sdílet s Vámi plody poznání i cestu, která mě k němu přivedla. Jako většinu lidí, ani mě nikdo neučil nahlédnout dovnitř, najít své dary, svobodně a s důvěrou je sdílet s ostatními. Namísto sebedůvěry, sebejistoty, pocitu celistvosti, nám stále „něco“ chybí, ať už v oblasti zdraví, práce, vztahů,…odpovědi hledáme venku, bezmocně unášeni kolabujícím ztrouchnivělým systémem.

Dnes mohu říct, že žiji tak, jak jsem si přál. Oslavuji a užívám každý okamžik, který mi život přináší. Baví mě probouzet v sobě i v druhých zapomenuté hodnoty, které mají přínos pro celou komunitu. Vedu lidi k plnohodnotnému životu, aby byli šťastní. Rád podporuji setkání podobně smýšlejících lidí, realizace povznášejících projektů, ceremonií, aktivačních cest, kde se ladíme do Jednoty, Vědomí velké lidské rodiny.

 1. Umírání a Osvícení 

  Rodina je mocným faktorem ovlivňujícím kvalitu našeho života jak v dětství, tak i v dospělosti. Objevování potenciálu a „probuzení“ nepřišlo ze dne na den. Vyrůstal jsem v rodinné atmosféře napětí a často i násilí. Bylo to vězení, ze kterého jsem se neuměl dostat ven. I díky těmto podmínkám začalo mé „hledání“ svobody velmi brzy. Vzpomínám, jak v nejtěžších chvílích ke mně připluly dva kulové blesky. Ve dvanácti letech jsem prožíval hluboké stavy umírání a osvícení.

 2. Největší Dar

  S vděkem vzpomínám na svou maminku, která mi ke čtrnáctým narozeninám darovala knihu indického mystika Osha s názvem Od sexu k nadvědomí. Kniha mi pomohla „vrátit se domů“ do věčného zdroje blaženosti, i když plné pochopení významu těchto slov přišlo až později v dospělosti. Hluboký transcendentální prožitek dřímá v nitru každého z nás. Je naší nejhlubší přirozeností, pravdou za iluzí běžně projevovaného a vnímaného světa.

 3. Kolem Světa za 12 let

  Vzpomínám si, jak jsem netrpělivě čekal až mi bude 18 let a budu moci odejít a začít poznávat Svět. Děkuji, že jsem si tento sen splnil a hlavně, že jsem se vrátil do Čech. Táhlo mě to nejvíce do Indie, kam jsem se 7 x vrátil. Velkou základnou pro mě do současné doby je Anglie, ze které jsem mohl 17 let cestovat a objevovat svět. S odstupem času jsem pochopil, že směr života udávají nejen naše vytyčené cíle a záměry, ale jistá vyšší Síla, ze které pocházíme. Důvěra a odevzdání se této vyšší Síle je jedním z klíčů k napojení na harmonický životní proud Existence. V podstatě si všechny zkušenosti a trable vytváříme sami. Různé nemoce, nespokojenost s prací, partnery, dětmi, společenskou situací. Karma existuje pouze v mysli, z ní vyvěrající emoce a situace nás učí se opětovně rozvzpomínat a rozplývat. Životní lekce budeme dostávat neustále.

 4. Velké poznání

  Velmi jsem toužil a neúnavně hledal pravdu a poznání. Postupně jsem zjišťoval, že je vše kolem mě naopak. Někdo to schválně vytvořil tak, aby to nefungovalo. Za posledních 20 let jsem navštívil místa, kde jsem potkal své mistry, jako byl Oshův osvícený žák Maitreya Ishwara z Nového Zélandu. Předal mi stav advaity – neduality, bránu ticha a prázdnoty. Měl jsem možnost pobývat v různých desítky let fungujících komunitách, Např. Pacha Mama v Kostarice. Ve vystavěné komunitě na sopce Inan Itah v Nicargui. V Osho meditačním Ašrámu v Puně, Indii. Zakusil integrační jógu od Shri Aurobinda – Auroville v Indii. Eden Project v Anglii, atd. Navštívil jsem transformační duchovní místa, hlavní energetické Zemské portály, prodělal desítky zasvěcení a byl součástí mnoha hodnotných skupin osobního rozvoje.

 5. Poslání

  V Anglii jsem měl tu čest potkat Davida Icka a uspořádat s ním v ČR 2 velké celodenní show v Lucerně a Top Hotelu k probuzení tisíců lidí v Československu. Vydali jsme 7 knih v češtině. Těší mě, že můžu být tímto médiem, přes které proudí aktivační vědomí stvořitele. Vědění o povaze naší reality bývalo nazýváno konspirací. Nyní ho s úsměvem u kafíčka můžeme potvrdit. Systém, především skrze masmédia vyvolává v lidech strach. Díky záměrně vyvolanému strachu je pak snadno ovládá, programuje, manipuluje. Dnes už mnoho lidí rozpoznává past, do které jsme vkročili. Víme, že se z ní můžeme vysvobodit tak, že svou vědomou pozornost přesměrujeme od strachu a všeho, co strach vyvolává, k vnímání krásy, která tu stále všude je, a ke společnému tvoření harmonie. Uvědomění této volby postupně vymazává falešné programy ega. Baví mě inspirovat lidi možnostmi, jak „prohlédnout“ past, odpojit se od falešného a znovu vstoupit do své síly.

 6. Láska k životu

  Dalšími lidmi, kteří mě hluboce ovlivnili, jsou Krishnanada a Amana Trobe. Společně jsme zorganizovali seminář v ČR. Trobeovi se již přes 40 let zabývají zranitelností, vnitřním dítětem, vztahy , jak vzniká důvěra, aby mohla opět proudit láska k životu. Máme v zásadě 3 vrstvy. Nejsilnější je obrana/ochrana, kde si chráníme své ego, aby nebylo zraněné. Pak se dostáváme ke zranitelnosti, kterou vůbec nechceme zažívat. Pokud si to dovolíme, tak se dostaneme domů ke zdroji, lásce, podpoře a pravdě.

 7. Zahrada živlů

  Po návratu do Čech na mě čekal dárek v podobě velkého překvapení. Byla to synchronicita s návštěvou magické Zahrady živlů, kterou jsem po 3 léta s týmem skvělých lidí dále budoval a rozvíjel. Vzešla z toho komplexní multiverzita pro transformaci vědomí a realizaci Nové Země. Na tomto skvostném místě v podkrkonoší jsem zúročil své celosvětové zkušenosti, kde pravidelně pořádám semináře a transformační prohlídky. Škola 12 aspektů kvantového krystalu je unikátní projekt, který symbolizuje pátý živel éter, přímo vstupuje přes srdeční portál do kvantového designu, čímž se navracíme do přirozeného řádu tvoření. Holisticky se integruje a realizuje všech 12 aspektů existence ve 3D. Vrací se původní zdravý přístup k životu v nás, ale i zároveň tvoříme pomocí nástrojů prostředí v okolí. Jak uvnitř, tak i venku.

  Zvu vás na objevnou, ze široka pojatou, integrační léčivou a inspirující cestu. Věřím, že si každý najde střípek, co ho obohatí a půjde kus cesty se mnou.

Saharin 7
Saharin 9 500
Saharin 8 500
Saharin 5
Saharin u stěny s kresbou stromu
Saharin 10 400
Saharin 13 500
Saharin 11 500
Saharin 14 300
Přátelé, jsem vděčný, že mohu s vámi sdílet naše dary a posouvat se radostně životem dále. Velice mě to obohacuje a dotýká se v hloubi mé bytosti. Vždy se zaraduji, když vidím vaše tváře před a po setkání. I když jsme sami, tak vzájemnou podporou naše jedinečnost vzkvétá. A o to jde!

Co Vám mohu nabídnout a zprostředkovat?

Vedle online kurzu školy Nové Země, kde najdete opravdu velký obsah k osobní transformaci nabízím také individuální a skupinové terapie. Pomůžu vám s celou škálou problémů.

Pracuji s lidmi přes 20 let u nás i v zahraničí. Využívám několik technik a metod, které stavím na meditaci a transcendentálním vědomí podle situace. Vytvořil jsem několik vlastních přístupů, jako jsou Geomstelace: propojení klasických rodinných konstelací s geomantií krystalů a posvátné geometrie. Používám integrační koučink, nedirektivní přístup, gestalt, NLP, sufi techniky, práci s tělem, myslí a emocemi. S každým klientem nebo skupinou přijde jiný impulz, co se má v tu chvíli použít. Nechávám se otevřít vnitřnímu hlasu, jsem médiem, léčitelem, které se napojuje přes éter/akášu na kolektivní vědomí tisíců lidí k transformaci jedinců, komunit, a celé změně paradigma systému. Využívají se k tomu živé skupinové akce a online vedené meditace.

Zatím největší aktivační rituál proběhl během iniciace Archanděla Michaela vedené meditaci pro cca 16 000 lidí na Příznaky Transformace TV.

Konzultace a rezervace
Kontaktní formulář
 • poradenství a osobní vedení v oblasti seberozvoje – naladění na osobní záměr a dosažení konkrétních cílů

 • léčení emocí, starých mentálních bloků, toxického chování a programů

 • harmonizace rodinného systému a rozproudění lásky v něm.

 • probuzení se, odpojení od starého matrixu

 • spojení s vaší citlivostí a rozlišovací schopností

 • aktivace světelného těla / 12 vláken DNA

 • tělesná a vnitřní očista, diagnostika, využití minerálů, zářičů

 • meditaci, transcendentální vědomí, uvedení do jednoty se zdrojem

 • realizovat změnu, posuny v těžkých životních situacích

 • komplexní podpora v životě, včetně nových technologií a spolupráce

 • magické, konstelační, přechodové a iniciační rituály

 • online sezení, energetické léčení, iniciace, semináře, kurzy,akce, přednášky

 • aktivační zážitkové cesty u nás I v zahraničí, pobytové víkendy a prohlídky

 • žít co nejvíce soběstačně v harmonii a lásce v souladu s přirozeným řádem